نمایش 1–12 از 23 نتیجه

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1A04

قیمت اصلی تومان3.005.000 بود.قیمت فعلی تومان2.554.250 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1A08

قیمت اصلی تومان3.962.000 بود.قیمت فعلی تومان3.367.700 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1B04-I

قیمت اصلی تومان2.821.000 بود.قیمت فعلی تومان2.538.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1B08-I

قیمت اصلی تومان3.750.000 بود.قیمت فعلی تومان3.375.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1B16-I

قیمت اصلی تومان5.885.000 بود.قیمت فعلی تومان5.297.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR1B16H

قیمت اصلی تومان5.600.000 بود.قیمت فعلی تومان4.800.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR4104HS-I

قیمت اصلی تومان4.638.000 بود.قیمت فعلی تومان3.942.300 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR4108HS-I

قیمت اصلی تومان5.871.900 بود.قیمت فعلی تومان4.991.115 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR4116HS-I

قیمت اصلی تومان7.890.000 بود.قیمت فعلی تومان7.100.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR5104HS-4KL-I3

قیمت اصلی تومان7.412.000 بود.قیمت فعلی تومان6.670.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR5104HS-I3

قیمت اصلی تومان5.050.000 بود.قیمت فعلی تومان4.545.000 است.

دستگاه ایکس وی ار داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I3

قیمت اصلی تومان9.800.000 بود.قیمت فعلی تومان8.820.000 است.